#Elektrotechnika Rozšíření sortimentu protipožárních kouřotěsných skříní a uzávěrů

Tento článek Vás informuje o rozšíření našeho sortimentu o protipožární kouřotěsné skříně a uzávěry. Vycházíme tak vstříc stále častějším požadavkům praxe na protipožární odolnost například elektrorozvaděčů, plynoměrů či jiných rozvodnic a to například:

 • v únikových cestách za účelem zajištění včasné a bezpečné evakuace všech osob z požárem zasaženého objektu, kde evakuované osoby nesmějí být vystaveny zejména kritické koncentraci zplodin hoření, sálavému teplu a také k zajištění přístupu hasičských jednotek do prostorů napadených požárem
 • v rozšiřujících se dřevostavbách (v roce 2017 se jich v České republice vybudovalo 2 159, což dělá cca 15 % z celkové výstavby)
 • v průmyslu
 • zdravotnictví
 • školství
 • atd..

Firma BONEGA nově nabízí dvě řešení:

 1. Dodatečné řešení formou předsazených protipožárních kouřotěsných uzávěrů (kontrolní dvířka)
 2. Pro prvotní výstavbu a rekonstrukce pomocí nových protipožárních kouřotěsných rozvaděčových skříní pro zapuštěnou montáž


Obě řešení mají protipožární odolnost El 30 DP1-S (30 minut).

Vysvětlivky k označení protipožární odolnosti:

 • E = celistvost prvku s dělicí funkcí.
 • I = rozváděčová dvířka jsou zkoušena jako izolační (po stanovený časový limit průměrný vzrůst teploty na neexponované straně dveřního křídla nesmí být větší než 140 °C nad počáteční průměrnou teplotu
 • 30 = časový údaj o době odolnosti v minutách
 • DP1 = druh konstrukce - konstrukční části nezvýší v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru
 • S = rozváděč je kouřotěsný (schopnost snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo kouře z jedné strany na druhou)

Protipožární kouřotěsná rozvaděčová skříň BONEGA

A) Protipožární kouřotěsné rozvaděčové skříně BONEGA

 • jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut).
 • mají možnost uložení přístrojů na DIN lišty

 Výhody:

 • dostatečný prostor pro propojování neboť mezera mezi DIN lištami u roštu je 65 mm (obvykle bývá jen 45 až 50 mm)
 • odnímatelný rošt, díky kterému lze provést montáž přístrojů a propojení mimo skříň
 • pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze rozvaděčovou skříň odlehčit demontáží roštu a dvířek
 • k dispozici jsou skříně od 15 do 539 modulů
 • návrhy rozvaděčů včetně získání výrobního štítku lze realizovat pomocí jednoduché online aplikace https://navrh-rozvadece.cz/, která umožňuje kombinovat přístroje od různých výrobců včetně ABB, BONEGA, EATON, OEZ a dalších

Protipožární kouřotěsná uzávěra (kontrolní dvířka) BONEGA

B) Protipožární kouřotěsné uzávěry (kontrolní dvířka) BONEGA jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut), například dodatečná dvířka k již provozovaným rozváděčům, uzavření stoupaček (instalačních šachet), atd..

Výhody:

 • k dispozici jsou uzávěry od rozměrů výška 345 x šířka 345 mm do výšky 2055 x šířky 1025 mm
 • pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze uzávěr odlehčit demontáží dvířek

Podrobné technické informace k protipožárním skříním a uzávěrům naleznete na: www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/protipozarni_skrine.htm

Základní koncové ceny jsou k dispozici v ceníku. V případě zájmu si vyžádejte obchodní podmínky.