#Elektrotechnika Jak provádět měření jednomodulových “chráničojističů” RCBO?

V návaznosti na velký zájem o RCBO “chráničojističe” v šířce jen jednoho modulu se často setkáváme s dotazy jak správně provádět revizi obvodů s elektronickými přístroji?

Příklad z praxe:

Po provedení kompletní elektroinstalace byl přizván revizní technik na provedení výchozí revize a bohužel ji odmítl vydat. S odvoláním na vaše přístroje a to jističochrániče (PEP-6P Je - 16A char. B / 30 mA , i 10A char. B / 30 mA).

Při provádění měření revizním přístrojem při měření hodnoty izolačních odporů vedení byla na všech obvodech, jak zásuvkových tak světelných, naměřena hodnota izolačního stavu 0,118 - 0,119 Mohmu - což je nevyhovující. Měřeno v zásuvkách při vypnutém jističi ( bez napětí). Taktéž na koncových svorkách svítidel.

Jelikož jsme hledali příčinu, odpojili jsme vedení od jističochráničů (PEP-6PJe) a hodnota vedení byla v pořádku 40 Mohm a výš. Při měření na svorkách nezapojeného jističe - odvodní svorky - jsme opět naměřili stejnou hodnotu izolačního stavu. (hodnota 0,118 - 0,119 Mohmu )

Vzhledem k tomu, že mám na skladě těchto přístrojů několik, provedli jsme kontrolní měření asi u 10 ks namátkové vybraných a vždy se stejným výsledkem.

Vzhledem k tomu, že v elektroinstalaci revizní technik naměřil tyto hodnoty, nechce mi vydat platnou revizní zprávu. Proto vás žádám o vyjádření, zda je to normální jev - a případně proč, případně zda je to poruchová záležitost vadná série těchto přístrojů.

Pokud to ovšem je funkčně správně a v pořádku, jak postupovat a předejít komplikacím při výchozích ale i následně pravidelných revizích které se provádí v následném čase a navíc neznámým revizním technikem. Nechtěl bych být nařčen z toho, že používám něco nekvalitního a případně že nedělám svou práci kvalitně a tato se mě následně reklamovala.

Odpověď je na tento problém jednoduchá:

Co se týká naměřených hodnot, tak se nejedná o žádný technický problém či závadu. Přístroj je v naprostém pořádku. Z principu konstrukce, včetně vloženého varistoru (ochrany proti přepětí) jasně vyplývá, že nejen chráničojistič BONEGA PEP-6PJe obsahující “elektronické obvody,” neumožní uvedené revizní testování. Dokonce při testovacím pokusu s vyšším napětím by mohlo dojít k úplnému zničení takových přístrojů !!! Stejně tak se bude projevovat měření podobných přístrojů od dalších výrobců.

Jak tedy takové proudové chrániče s nadproudovou ochranou či přístroje obsahující elektroniku testovat?

V praxi již běžně zažité zásady: 

  1. V měřeném obvodu se musí odpojit elektronický obvod (v tomto případě se musí chráničojistič BONEGA PEP-6PJe při měření vynechat).
  2. Velmi zjednodušeně řečeno je třeba se k těmto přístrojům s elektronickými obvody chovat jako ke spotřebičům.
  3. Konkrétně prověření funkčnosti chráničojističe BONEGA PEP-6PJe stačí provést jen přes testovací tlačítko.

Mimochodem základní a i předepsaný pravidelný test je právě u BONEGA PEP-6PJe pomocí velmi krátkého zmáčknutí testovacího tlačítka (bez demontování krycí desky v rozvaděči) ve stavu napájení. Toto sepnutí zcela odpovídajícím způsobem simuluje zátěž. U přístrojů BONEGA je předepsaný test 1x za 6 měsíců. Ve výrobě testujeme každý kus na testovacích stolicích a to jak z pohledu rychlosti vypnutí, hodnot v mA, funkčnosti mechaniky či testovacího tlačítka, atd.

Další chyby, které se při montáži, testování a provozování v praxi vyskytují:

1. Z chráničojističe BONEGA PEP-6PJe se při prvním testování po montáži “zakouří” a přestane být funkční.

Doporučení: Příčinou je jednoznačně nedodržení připojení vstupu a výstupu. Viz obrázek šipky u svorek. Po prvním testování pomocí tlačítka se při opačném zapojení zničí testovací okruh, čímž je znemožněno další použití

Jednomodulový "chráničojistič" BONEGA PEP-6PJe

2. Testování pomocí testovacího tlačítka či pokus o sepnutí páčkou se provede jen ve stavu kompletního zapojení v rozvaděči. Závěr, že je přístroj nefunkční může být nesprávný neboť může jít o naopak správnou reakci přístroje na chybný stav samotného obvodu nebo spotřebiče.

Doporučení: V případě podezření poruchy je třeba proudový chránič či “chráničojistič” zkoušet s odpojenými výstupy !!! Pokud je v tomto případě přístroj plně funkční je třeba hledat příčinu v obvodu nebo spotřebiči.

3. Testovací tlačítko se podrží po příliš dlouhou dobu a z přístroje se po chvíli „line typický pach spálené izolace“. Elektronika není obecně stavěná na takové dlouhé a pro ni drastické zatížení. Je předepsaný jen krátký stisk.

Doporučení: V případě, že přístroj nereaguje vypnutím na krátké stlačení testovacího tlačítka je třeba zkontrolovat zda je (či jsou) přívodní fáze v pořádku. Pokud ano, tak je třeba přístroj vyměnit. Dlouhým držení tlačítka ještě nikdo, nikdy zařízení „nerozhýbal“.

4. Není dodrženo provádění pravidelných předepsaných testů. Podcenění této kontroly nejen u proudových chráničů či RCBO BONEGA může vést až k zadření vypínacího mechanizmu. Intervaly předepisuje vždy výrobce. Velmi často mají výrobci část mechanizmu „zámku“ vyrobenu z kovu. Třecí plošky díky vzdušné vlhkosti korodují. Pokud se právě tato část pravidelným testováním „nečistí“ může dojít k naprostému zablokování a tím k úplnému vyřazení ochrany proti vyšším reziduálním proudům. Samotný vypínací mechanismus musí zvládnou silově velmi malým podnětem naopak velmi silově náročné rozpojení kontaktů. Proto je tak důležité testování mechanické části.

Doporučení: Obecně dodržujte u proudových chráničů či “chráničojističů” předepsané intervaly testování. Obvykle je předepsaný interval testování výrobci 1 x za 3 měsíce. Firma BONEGA má kluznou část z plastu a proto i předepsaný interval testování je jen 1 x za 6 měsíců.

Jednomodulové chráničojističe jsou k dispozici i v aplikaci Návrh rozvaděče.cz

Oblíbená aplikace www.navrh-rozvadece.cz umožňuje samozřejmě do rozvaděčů přidat i "chráničojističe" BONEGA. Snadno tak získáte veškerou dokumentaci včetně výrobního štítku s QR kódem pro rychlou úpravu rozvaděče v budoucnu

Mohlo by vás také zajímat ...

a) Instruktážní videa k propojení jednomodulových RCBO:

b) Automatické nahazovače, které jsme nedávno představili jsou již naskladněny a plně v prodeji. Úspěšně lze jimi nahradit i stykače, navíc s výhodou velmi malé spotřeby energie. Pokud jste ještě neviděli, nahráli jsme na náš YouTube kanál video s vysvětlením jejich funkce: https://www.youtube.com/watch?v=WoHPZwf6UbQ. Koncová cena jednomodulového automatické nahazovače je 1780 Kč, pro získání obchodních podmínek a nákupní ceny pro vás nás neváhejte kontaktovat.

c) Protipožární a kouřotěsné skříně aktuálně žádané především v únikových cestách (snadné a cenově přijatelné konstrukční řešení protipožárních uzávěrů před stávající nevyhovující rozvaděče bez jejich nutné demontáže)

d) Od 1.2.2020 byl aktualizován ceník 

e) Do aplikace Návrh rozvaděče.cz přibyly v posledních týdnech tisíce dalších přístrojů a stovky skříní 

e) Vylepšujeme stále také aplikaci Chytrevodomery.cz = sledování, vyhodnocování, upozorňování či automatické uzavírání vody a to i přes mobil. Novinkou je unikátní spojení měření spotřeby vody s automatickým uzavíráním přívodů vody v případě havárií.