#Signalizátor Jak jednoduše získat okamžitý přehled o stavu elektrických obvodů a tepelných přetížení?

Většina z nás asi již opakovaně zažila případy s jednoznačným závěrem: havárii a škodám by se dalo předejít, pokud bychom se dozvěděli o situaci v elektrických obvodech včas.

Přesně pro tyto situace jsme vyvinuli nový SMS signalizátor BONEGA:

✅ Okamžité SMS upozornění na přerušení provozu nebo naopak nenadálé sepnutí, hrozící přepětí, podpětí či dokonce narůstající tepelné přetížení (jedním zařízením až v 6 obvodech)

✅ Spolehlivý dlouhodobý přehled o stavu elektrických obvodů dostupný odkudkoliv ve webové aplikaci (přes mobil nebo PC)

✅ Data dostupná i přímo z terénu, kde se není možné spolehnout na signál WiFi

✅ Jednoduché a levné řešení bez nutnosti pořízení drahé řídící jednotky a složité konfigurace 

Upozornění na výpadek napájení či mobilního signálu u samotného signalizátoru bez využití baterie

K čemu lze SMS signalizátor využít?

Díky své jednoduchosti je toto zařízení mimořádně univerzální. V praxi se jedná o tisíce možných aplikací. Pro ilustraci lze uvést tyto příklady:

Domácnosti:

 • výpadek provozu chladničky, mrazničky, topení, klimatizace, solárních systémů
 • nežádoucí opomenutý provoz světelných obvodů
 • nebezpečné zvýšení teploty v rozvaděči
 • orientační vyhodnocení podpětí či přepětí v el. síti
 • přerušené nabíjení elektromobilu

Energetika (elekřina, plyn,voda, ropa):

 • výpadky čerpadel a různých motorů v přečerpávacích stanicích
 • nevyhovující izolační stavy zařízení v čistírnách odpadních vod
 • havarijní hladiny tekutin
 • plný nebo naopak prázdný zásobník
 • pokles tlaku
 • přerušení provozu distribučních větví nebo výpadky fází
 • celkové čí částečné narušení provozu fotovoltaických elektráren
 • těžba ropy

Zemědělství:

 • nežádoucí přerušení provozu el. ohradníků
 • výpadky zařízení v závlahovém hospodářství
 • kritické sepnutí ventilace
 • zvýšení či snížení teploty pod kritickou mez
 • poruchy v kejdovém hospodářství
 • provzdušňování vody v rybnících

Průmysl:

 • narušení technologických provozů
 • zvýšení či snížení teploty pod kritickou mez
 • nízké zásoby různých hmot a tekutin

Ostatní:

 • přerušení provozu výdejních automatů nebo platebních terminálů
 • provoz výtahů
 • zabezpečovací systémy
 • přerušení provozu telekomunikačních zařízení
 • výpadky záložních zdrojů

Všechny tyto informace jsou vysoce cenné, pokud jsou rychlé a spolehlivé (včetně dohledatelné historie událostí).

Ukázka z aplikace Signalizátor.cz

Co přesně dokáže SMS signalizátor sledovat a signalizovat?

V každém z 6 obvodů umí signalizátor vyhodnotit:

 • sepnutí / vypnutí elektrického proudu
 • překročení nastavitelné hranice podpětí / přepětí v rozsahu 24 V až 250 V AC

Samotný signalizátor umí také upozornit na:

 • přerušení a obnovení spojení se serverem (kvůli ztrátě napájení nebo mobilního signálu)
 • překročení / pokles nastavitelné hranice teploty v okolí signalizátoru v rozsahu od -10 °C do +60 °C

Všechna výše uvedená měření lze ihned po zjištění zaslat přes SMS na jeden či více mobilních telefonů nebo je mohou uživatelé sledovat sami přes webový prohlížeč.

Výhodné přímé napojení vodičů i na silové svorky

 • na možných 6 vstupů do signalizátoru se připojují vodiče přímo ze silových svorek spotřebičů, jistících prvků, pomocných kontaktů, monitorů (např izolačních stavů), atd..
 • k tomuto účelu nejsou záměrně použity málo spolehlivé kondenzátory, ale speciální RC členy
 • k propojení na silové svorky není tak potřebný žádný bezpotenciálový kontakt

Konfigurace a přístup k datům

Na rozdíl od většiny podobných GSM modulů signalizátor BONEGA odesílá data nejdříve na server (cca každé dvě minuty), kde jsou data zpracována dle nastavení uživatele a teprve poté jsou odeslány SMS na zvolená čísla. Toto řešení mimo mnoha dalších výhod výrazně zjednodušuje konfiguraci.

Všechna data včetně historie jsou díky tomu k dispozici k prohlížení zdarma v aplikaci www.signalizator.cz, která je dostupná jak z počítače tak z mobilního telefonu. Platí se pouze za odeslané SMS, které ale máte možnost nastavit jen u vybraných kritických změn stavů, ostatní lze sledovat zdarma v aplikaci.

U jednotlivých stavů lze snadno přímo v aplikaci nastavit jednu či více SMS na různá čísla s vlastním textem v libovolném jazyce

Nastavení je možné provést na dálku online bez nutnosti odesílat složité konfigurační SMS nebo připojovat signalizátor k počítači.

Mapa celosvětového pokrytí signálu univerzální SIM karty

Celosvětově univerzální SIM karta

Součástí signalizátoru je i speciální SIM karta umožňující provoz po dobu minimálně 10 let. Obrovskou výhodou je, že se dokáže připojit k síti kteréhokoliv mobilního operátora ve svém okolí a to téměř kdekoliv na světě (není tedy vázána na konkrétní zemi či operátora).

V ceně nového signalizátoru je i kredit na 30 SMS. Další kredit lze snadno pořídit přímo z aplikace a je společný pro všechny signalizátory pod daným uživatelským účtem. Zcela tedy odpadá nutnost nákupu jednotlivých SIM karet a správa kreditu u každé zvlášť.

Záměrná absence záložní baterie

Cílem tohoto řešení bylo přinést řadu uživatelských výhod pro spolehlivý a bezúdržbový provoz. V případě výpadku operátora nebo napájení signalizátoru se přeruší pravidelná (dvouminutová) komunikace signalizátoru se serverem. Server tak neobdrží očekávaná hlášení a odešle uživateli SMS upozornění o přerušeném spojení.

V zařízeních jiných výrobců je záložní baterie zpravidla nezbytná – se všemi nevýhodami, které to přináší. Životnost a kapacita baterie u nich zásadně limituje spolehlivost celého zařízení a její výměna je spojena s velkými provozními náklady. Navíc přítomnost baterie v elektrickém zařízení přináší za určitých podmínek potenciální riziko výbuchu a požáru. Narušený obal vybité baterie obvykle umožní únik chemicky rizikových látek, což by mohlo ohrozit samotný signalizátor nebo další zařízení. Vyloučení záložní baterie tak znamená zvýšenou spolehlivost a bezúdržbový provoz.

Napájení

SMS signalizátor BONEGA je napájen přímo z běžné elektrorozvodné sítě napětím v rozsahu 190 V až 240 V AC (L–N) pro 50 Hz. Přístroj nepotřebuje předřazenou nadproudovou ochranu, protože neslouží ke spínání dalších spotřebičů. Pro svou vlastní ochranu má vnitřní jištění pomocí varistorů a tavných rezistorů. Jeho vlastní spotřeba je pouhé 2 W.

Instalace

Přístroj je určen k montáži na lištu DIN. Jeho rozměry jsou 36×98 mm, na liště tedy zabírá jen místo „dvou osmnáctimilimetrových modulů“.

Má odnímatelnou anténu pro případ, že by ji bylo třeba z důvodu lepšího signálu nahradit anténou s koaxiálním kabelem a tu pak umístit vně například plechového rozváděče.

 1. Osoba způsobilá nainstaluje modul podle přání zákazníka a zapojí až 6 příslušných vstupů.
 2. Při montáži vyplní samolepicí štítky, do kterých napíše výrobní číslo signalizátoru a doplní popis zapojení jednotlivých svorek. Jeden štítek se nalepí do rozváděče a druhý se předá uživateli.
 3. Uživatel otevře webovou aplikaci www.signalizator.cz a podle štítku zadá výrobní číslo a opíše zapojení vstupů (např. 1 = mraznička, 2 = klimatizace, 3 = výtah, 4 = zásobník, 5 = plynový kotel, 6 = závlaha).
 4. Nyní je vše připraveno a uživatel může nastavit jednotlivé stavy, odeslání SMS atd.

Dvoumodulový SMS signalizátor BONEGA

Signalizátor díky své univerzálnosti a spolehlivosti rychle nachází uplatnění od domácností, přes zemědělství, průmysl, vodárenství až po energetiku.

Další informace o signalizátoru na https://signalizator.cz/.

Samotnou praxí je dobře hodnocena i příznivá základní prodejní cena pro konečné uživatele ve výši 3.950 Kč bez DPH.

Součástí ceny je:

 • samotný signalizátor
 • univerzální SIM karta fungující ve více než 80 zemích
 • kredit na 30 SMS
 • přístup do online aplikace

Cena za jednu SMS se různí podle zvoleného nabídkového balíčku. 

Signalizátor je i v databázi přístrojů v online aplikaci: https://navrh-rozvadece.cz/