#Elektrotechnika Doprava zdarma a další novinky o protipožárních skříních

Je nám potěšením Vám oznámit, že od 1. 5. 2019 je doprava protipožárních kouřotěsných skříní a uzávěrů ZDARMA kamkoliv po ČR.

Nově jsem také schopni provést montážní přípravu elektroměrových skříní, přičemž k tomu potřebujeme předem znát:

 • Velikost přívodního kabelu
 • Odkud bude přívod řešen (ze spodu, shora)
 • Typ hlavního jističe

Neustále také pracujeme na rychlejší době dodání. Přibližně za měsíc budeme moci zaručit rychlost dodání nejoblíbenějších typů do 3 dnů.

Řešení protipožární odolnosti pro stávající rozvaděče i prvotní výstavbu

Firma BONEGA nabízí obě varianty:

 1. Dodatečné řešení formou předsazených protipožárních kouřotěsných uzávěrů (kontrolní dvířka)
 2. Pro prvotní výstavbu a rekonstrukce pomocí nových protipožárních kouřotěsných rozvaděčových skříní pro zapuštěnou montáž

Obě řešení mají protipožární odolnost a kouřotěsnost El 30 DP1-S (30 minut).

Vysvětlivky k označení protipožární odolnosti:

 • E = celistvost prvku s dělicí funkcí.
 • I = rozváděčová dvířka jsou zkoušena jako izolační (po stanovený časový limit průměrný vzrůst teploty na neexponované straně dveřního křídla nesmí být větší než 140 °C nad počáteční průměrnou teplotu
 • 30 = časový údaj o době odolnosti v minutách
 • DP1 = druh konstrukce - konstrukční části nezvýší v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru
 • S = rozváděč je kouřotěsný (schopnost snížit nebo vyloučit pronikání plynů nebo kouře z jedné strany na druhou)

Protipožární kouřotěsná rozvaděčová skříň BONEGA

A) Protipožární kouřotěsné rozvaděčové skříně BONEGA

 • jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut).
 • mají možnost uložení přístrojů na DIN lišty nebo hlavních jističů a elektroměrů

Výhody:

 • dostatečný prostor pro propojování neboť mezera mezi DIN lištami u roštu je 65 mm (obvykle bývá jen 45 až 50 mm)
 • odnímatelný rošt, díky kterému lze provést montáž přístrojů a propojení mimo skříň
 • pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze rozvaděčovou skříň odlehčit demontáží roštu a dvířek
 • k dispozici jsou skříně od 15 do 539 modulů nebo od 1 do 12 elektroměrů
 • návrhy rozvaděčů včetně získání výrobního štítku lze realizovat pomocí jednoduché online aplikace https://navrh-rozvadece.cz/, která umožňuje kombinovat přístroje od různých výrobců včetně ABB, BONEGA, EATON, ELES, ELKO, HAGER, NOARK, OEZ, SALTEK, SCHRACK, SEZ a dalších

Protipožární kouřotěsný uzávěr (kontrolní dvířka) BONEGA

B) Protipožární kouřotěsné uzávěry (kontrolní dvířka) BONEGA

jsou určené pro prostory s požadovanou požární odolností El 30 DP1-S (30 minut), například dodatečná dvířka k již provozovaným rozváděčům, uzavření stoupaček (instalačních šachet), atd..


Výhody:

 • k dispozici jsou uzávěry od rozměrů výška 345 x šířka 345 mm do výšky 2055 x šířky 1025 mm
 • pro usnadnění uložení do podpůrné konstrukce lze uzávěr odlehčit demontáží dvířek

Podrobné technické informace k protipožárním skříním a uzávěrům naleznete na: www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/protipozarni_skrine.htm

Základní koncové ceny jsou k dispozici v ceníku. V případě zájmu si vyžádejte obchodní podmínky.