#Elektrotechnika Novinka: Automatické nahazovače ve velikosti jednoho nebo dvou modulů

V tomto článku Vám blíže představíme naši aktuální novinku - automatické nahazovače ve velikosti jednoho nebo dvou modulů.

Na nedávném veletrhu Amper jsme připravili následující video, kde vysvětlujeme, jak nahazovače fungují a jaký je rozdíl mezi nabízenými variantami: https://www.youtube.com/watch?v=WoHPZwf6UbQ.

Jednomodulové automatické "nahazovače"

 • Zařízení BONEGA 1P AN-230 v šířce pouze jednoho modulu (18 mm) je určeno pro automatické opětovné zapnutí vybraných navazujících přístrojů BONEGA a tím obnovení funkčnosti elektrických obvodů.
 • V automatickém režimu po reakci vypnutí například jističe, proudového chrániče, RCBO, atd. značky BONEGA do pozice páčky vypnuto nebo porucha provede zařízení 1P AN-230 nejvíce tři pokusy o opětovné zapnutí. Tím může automaticky zprovoznit elektrický okruh, ve kterém pominula závada za podmínky, že navazující jistící přístroj BONEGA takové sepnutí umožnil.
 • V automatickém režimu umožňuje také dálkové vypnutí nebo zapnutí, čímž může sloužit i jako dálkový spínač / odpínač (stykač) pro nepřístupná či vzdálená místa.
 • Výhodou je univerzálnost použití pro více přístrojů BONEGA® a malé rozměry (zabere šířku jen jednoho modulu). Má široké uplatnění například ve veřejném osvětlení, vodárenství, v průmyslu, telekomunikacích, řízení dopravy, ale i v zabezpečovacích systémech, domácnostech, atd.
 • Z výroby jsou nastaveny 3 pokusy o opětovné zapnutí a tři periody pro čekání (postupně 10, 60 a 300 sekund) mezi pokusy okruh zprovoznit.
 • Cena pro koncové zákazníky (bez slev): 1780 Kč
 • Více informací naleznete na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/nahazovace_1p.htm

Nahazovač BONEGA ® jednomodulový AN-230 - (1,2,3,4)

Dvoumodulové automatické nahazovače 

 • Zařízení BONEGA 2P AN-230-SIGN v šířce dvou modulů (36 mm) s řadou nastavitelných funkcí je určeno pro automatické opětovné zapnutí vybraných navazujících přístrojů BONEGA a tím obnovení funkčnosti elektrických obvodů. Umožňuje také dálkovou signalizaci stavů či dálkové ovládání vypnutí a zapnutí.
 • V automatickém režimu po reakci vypnutí například jističe, proudového chrániče, RCBO, atd.. značky BONEGA do pozice páčky vypnuto nebo porucha může provést zařízení 2P AN-230-SIGN jeho opětovné sepnutí podle předchozího nastavení 0 až 9 pokusů a v nastavitelné době čekání mezi pokusy od 0 až 180 sekund. Zprovoznění elektrického okruhu se provede za podmínky, že v něm pominula závada a navazující jistící přístroj BONEGA takové sepnutí umožnil.
 • V případě poruchy lze informaci přenést například do řídícího systému a přijmout opatření. Díky signalizace tak lze okruh trvale monitorovat.
 • V automatickém režimu umožňuje také dálkové vypnutí nebo zapnutí, čímž může sloužit i jako dálkový spínač/ odpínač pro nepřístupná či vzdálená místa. Výhodou je univerzálnost použití pro více přístrojů BONEGA. Má široké uplatnění jak v průmyslu, telekomunikacích, řízení dopravy, ale i v domácnostech.
 • Cena pro koncové zákazníky (bez slev): 3240 Kč
 • Více informací naleznete na http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=elektro/nahazovace_2p.htm

Nahazovač BONEGA ® dvoumodulový AN-230 - (1,2,3,4)

Automatické nahazovače jsou k dispozici i v aplikaci Návrh rozvaděče.cz

Oblíbená aplikace www.navrh-rozvadece.cz nově umožňuje do rozvaděčů přidat i automatické nahazovače BONEGA. Snadno tak získáte veškerou dokumentaci včetně výrobního štítku s QR kódem pro rychlou úpravu rozvaděče v budoucnu. Kromě nahazovačů BONEGA jsme v minulých týdnech přidali do aplikace desítky dalších přístrojů různých značek.

Aplikace Návrh rozvaděče